ฉันยังไม่ได้รับอีเมล Order Confirmation ยืนยันสำหรับแลกรับบัตรหน้างานต้องทำอย่างไร ?

หากหลังจากสั่งซื้อคุณไม่ได้รับอีเมล Order Confirmation ยืนยันสำหรับแลกรับบัตรหน้างาน หรือได้รับไม่ครบทุกบัตร

  • คุณสามารถเข้าไปที่ Eventpop แล้วคลิกที่ชื่อตรงมุมขวาบน เลือกเมนู My Wallet
  • ให้คลิกที่เมนูย่อย “คำสั่งซื้อ” จากนั้นเลือกรายการคำสั่งซื้อที่ต้องการ คลิกที่ “ใบยืนยันการสั่งซื้อ (PDF)”จับภาพหน้าจอ 2017-03-22 เวลา 14.56.12
  • คุณจะได้ Order Confirmation เป็นไฟล์ PDF สามารถปริ้นท์ หรือ ดาวน์โหลด Order Confirmation ไว้ในมือถือ แล้วนำมาแสดงเพื่อแลกรับบัตรที่หน้างานพร้อมบัตรประชาชน / ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)จับภาพหน้าจอ 2017-03-22 เวลา 15.10.17
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.