ฉันจะแก้ไขอีเมลในบัญชีของฉันเพราะกรอกอีเมลผิดได้หรือไม่ ?

ในกรณีที่คุณมีเหตุจำเป็นที่ต้องเลิกใช้อีเมลเดิมและต้องการเปลี่ยนแปลงอีเมลสำหรับเข้าบัญชีหรือรับข้อมูลต่างๆ คุณสามารถแก้ไขอีเมลในบัญชีผู้ใช้ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ Event Pop แล้วเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่คุณเคยลงทะเบียน

จับภาพหน้าจอ 2017-01-19 เวลา 14.47.07
2. คลิกที่ชื่อของคุณตรงมุมขวาบนของหน้าจอ และเลือกเมนู ‘ข้อมูลส่วนตัว’

Screen Shot 2559-03-24 at 17.23.41

3. เลื่อนลงมาในส่วนของ ‘ข้อมูลติดต่อ’ พิมพ์อีเมลใหม่ที่คุณต้องการแก้ไขลงในช่อง ‘อีเมล’

Screen Shot 2559-03-24 at 18.00.27

4. กรอกรหัสผ่านของคุณเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และกดปุ่ม ‘บันทึก’

Password_TH

5. ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการเปลี่ยนแปลงอีเมลไปที่อีเมลใหม่ของคุณ เมื่อคุณกดยืนยันอีเมลแล้วจะสามารถใช้อีเมลใหม่ในการเข้าสู่ระบบ และรับข้อมูลข่าวสารต่างๆจาก Event Pop ได้เลย

TIPS : โปรดตรวจสอบอีเมลใหม่ของคุณก่อน หากอีเมลใหม่ของคุณเคยลงทะเบียนกับ Event Pop แล้วจะไม่สามารถใช้อีเมลนี้แทนที่อีเมลเดิมได้

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.