หากฉันเปลี่ยนอีเมลในเมนู My Profile แล้ว จะดูข้อมูลการสั่งซื้ออย่างไร ?

กรณีที่คุณเข้าไปเปลี่ยนอีเมลใน My Profile เป็นอีเมลอื่น ระบบจะให้คุณยืนยันการเปลี่ยนแปลงอีเมลก่อนอีเมลในระบบจึงจะเปลี่ยนเป็นอีเมลใหม่ของคุณ โดยระบบจะส่งอีเมลยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปให้ เมื่อเข้าอีเมลแล้วให้กดปุ่ม “Confirm your email address ก่อนจะเข้าสู่ระบบ

Screen Shot 2561-04-27 at 11.23.05 AM

หลังจากที่ยืนยันอีเมลใหม่แล้ว หากต้องการจะเช็คข้อมูลการสั่งซื้อคุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1.ไปที่เว็บไซต์ Event Pop www.eventpop.me เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของคุณ
2. เข้า เมนู “My Wallet” จะเป็นรูปกระเป๋า    Screen Shot 2560-08-24 at 11.49.50 AMอยู่ด้านมุมขวาบนหน้าเว็บไซต์ หรือคลิกที่ชื่อของคุณตรงมุมขวาบนของเว็บและเลือกเมนู My Wallet  

3. คุณสามารถเช็คข้อมูลคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ในหน้านี้

Tips: My Wallet คืออะไร คลิก ที่นี่ 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.