ถ้าลืมรหัสผ่าน จะเข้าระบบได้อย่างไร?

หากคุณลืมรหัสผ่านหรือไม่สามารถจำรหัสผ่านได้ คุณสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม ‘เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก’

Sign in - Sign up

2. คลิกที่ปุ่ม ‘ลืมรหัสผ่าน?’
12540176_1093575884019908_1811828864_n-320x435

 3. กรอกอีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนใน Event Pop เพื่อขอรหัสผ่านใหม่ และกดปุ่ม ‘ส่งรายละเอียดการรีเซ็ตรหัสผ่าน’

จับภาพหน้าจอ 2017-01-19 เวลา 17.09.49
จับภาพหน้าจอ 2017-01-19 เวลา 17.09.58

4. ระบบของ Event Pop จะส่งคำขอเปลี่ยนรหัสผ่านไปในอีเมลของลูกค้า เมื่อเปิดอีเมลที่ได้รับ ให้คลิกปุ่ม ‘เปลี่ยนรหัสผ่าน’

FireShot Capture 4 - รีเซ็ตรหัสผ่าน - xx_ - https___mail.google.com_mail_u_0_#inbox_15239d8c460488b7

5. หลังจากที่คลิกปุ่ม ‘เปลี่ยนรหัสผ่าน’ ระบบจะให้คุณตั้งรหัสผ่านใหม่ ให้กรอกรหัสผ่านใหม่ในช่อง New password และ Confirm your new password และกดปุ่ม ‘Change My Password’ เพื่อยืนยันการรหัสผ่านใหม่ หากรหัสถูกต้องระบบจะทำการแก้ไขรหัสให้ทัน คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบของ Event Pop ได้ทันทีหลังการอัพเดทรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว

เปลี่ยนรหัสผ่าน

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.