ระบบแจ้งเตือนว่าอีเมลนี้ถูกใช้ลงทะเบียนไปแล้วต้องทำอย่างไร ?

หากระบบแจ้งเตือนว่าอีเมลของคุณถูกใช้ลงทะเบียนไปแล้ว แสดงว่าคุณเคยนำอีเมลนี้มาใชสมัครสมาชิกแล้ว โดยอาจสมัครผ่านทางอีเมล หรือเฟซบุ๊คที่ผูกกับอีเมลนี้ โดยข้อกำหนดของทางบริษัทสามารถใช้อีเมลสมัครสมาชิกได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 


ในกรณีนี้ให้คุณเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลนี้และรหัสผ่านที่คุณเคยใช้สมัครไว้ หรือหากลืมรหัสผ่านแล้วให้คุณทำการแจ้งลืมรหัสผ่านเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วคุณก็สามารถซื้อบัตรได้เลย

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.